Boşanma İlamı

T.C.
YARGITAY
17. Hukuk Dairesi

E:2004/13432
K:2005/805
T:07.02.2005

2004 s. Yasa m. 344

Nafaka borcunu ödememekten sanık Yaşar’ın yapılan yargılaması sonunda; İİK.nun 344 maddesi uyarınca 10 gün hafif hapis cezasıyla hükümlülüğüne dair AVANOS İcra Ceza Mahkemesinden verilen 6.5.2004 gün ve 2004/33 esas 2004/66 karar sayılı hükmün süresi icinde, Yargıtay’ca incelenmesi sanık vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından 8.12.2004 günü daireye gonderilmekle incelenip geregi düsünüldu:
KARAR : İcra takip tarihı itibariyle kesinleşmiş ilam hükmüne dayanmayan ve ara kararı ile takdir edilen tedbir nafakasının boşanma davasının kesinleşmesiyle ortadan kalkacağı bu tur nafakayı ödememenin atılı sucu oluşturmayacagı gozetılmeden yazılı sekilde mahkumiyet kararı verilmesi,
SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş sanık vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı BOZULMASINA 7.2.2005 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.