Boşanma Davası 3 Yıllık Süre

T.C.
YARGITAY
2. Hukuk Dairesi

E:2006/6902
K:2006/14058
T:16.10.2006

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği gorüşülüp düşünüldü.

Davacı Dilek Toldari tarafından 9/3/2004 tarihinde Uğur Toldari aleyhine açılan boşanma davasının, tarafların beyanları doğrultusunda kabulüne karar verildiği ve hükmün temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmaktadır.

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 166 ncı maddesinin ücüncü fıkrasında “evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde, evlilik birligi temelınden sarsılmıs sayılır.” hükmu yer almaktadır.

Dosyadaki nüfus kaydından, tarafların 7/10/2003 tarihinde evlendikleri ve davanın acıldığı 9/3/2004 tarihinde henüz bir yıllık sürenin dolmadığı anlaşılmıştır.

Mahkemece, tarafların gösterecekleri deliller toplanarak Türk Medeni Kanununun 166 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında öngörulen şartların oluşup oluşmadıgı arastırılıp sonucuna gore bir karar verılmesi gerekirken, yasal şartlar oluşmadan tarafların beyanına dayanılarak boşanmaya karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi. 16/10/2006