Boşanma Sebepleri

Her insan farklı kültürlerde yetişir.İçinde bulunduğu toplumun özellikleri kişinin mizacını, hayata bakış açısını, olaylar karşısında verdiği tepkileri yönlendirir ve üzerinde etkili olur.Kültürün insan mizacı üzerinde etkisi bu kadar fazlayken, iki insanın hayatlarını birleştirmeleri;evlenmeleri ve evlenmeleri sonucu kurdukları aile düzeni de kültürden bağımsız düşünülemez.Evlilik nasıl ki bu kadar kültürle ilgiliyse boşanma da kültürle yakından ilgilidir.

 

Dedikodu çıkarmak

Eşine iftira etmek

Eşiyle alay etmek

Eşini aşağılamak

Aile sırlarını açıklamak

Eşe hakaret etmek

Eşi ailesi ile görüştürmemek

Eşin ailesine hakaret etmek

Başkasını sevdiğini söylemek

Eşini sevmediğini söylemek

Aşırı kıskançlık göstermek

Bağımsız konut sağlamamak

Evlilik birliği görevlerini yerine getirmemek

Cimri olmak

Üvey çocuklara kötü davranmak

Aşırı borçlanıp eve haciz gelmesi

Kumar oynamak

Çalışıp eş ve çocuklarına bakmamak

Evi sık sık terk etmek

Eşi evden kovmak

Eşi dövmek

Eşin hastalığı ile ilgilenmemek

Tedaviden kaçınmak

Cinsel ilişki kuramamak

Eşini satacağını söylemek

Zorla ters ilişki kurmak

Dövmek için eşin üzerine yürümek

Çocukları aşırı şekilde dövmek

Eşin akrabalarını dövmek

Karşılıklı dövmek

Eşin dövülmesine seyirci kalmak

Eşe eşya fırlatmak

Eşi ısırmak

Eşi itmek

Eşi bir yere kilitlemek

Eşi tehdit etmek

Eşi yaralamak

Ev eşyasına zarar vermek

Sürekli, alkol almak

Tedavi yerine üfürükçüye götürmek

Tarikat toplantılarına katılmak

Eve habersiz karşı cinsten birini almak

Başkası ile yaşamak

Güven sarsıcı davranışta bulunmak

Telefon mesajı ile hakaret

İntihara kalkışmak

Haklı sebep olmaksızın yıkanmaktan kaçınmak

Kadının rızası dışında meydana gelen ırzına geçilmesi

Eşlerden birinin diğerinin cebinden para alması

Fuhuş yapmaya zorlamak

Ağız kokusu konusunda tedaviden kaçınılması veya tedavi edilememesi boşanma sebebidir.

Kocasının isteğine aykırı örtünmede ısrar boşanma nedenidir.

Eşinin karşı koymasına karşı yurt dışına çıkmak

Bakire olmamak (eşin daha önce bilgisi yoksa) güven sarsıcı davranıştır.

Başka birine özlem duygusunu dile getirmek

Çift cinsiyetli olmak

Kocanın başka biriyle ters ilişkide bulunması

Eşini gerçek dışı bir konuda suçlamak

Kumar oynamak

Beddua etmek

Karşılıklı hakaretleşme

Altını ıslatmak

Kocanın yüzünü tırmalama

Aleni olarak ölümle tehdit

Çocukları eve kilitlemek ve aç bırakmak

Cinsel uyumun ve doyumun sağlanamaması

Eşini ahlaksızlıkla itham etmek

Cinsel ilişkiden kaçınmak

Uslandırma hakkını aşacak şekilde çocukları dövmek

Eşini sevmediğini açıkça söylemek

Evli bir kişiye yakışmayan tavır ve davranışlar içinde olmak

Hakaret etmek

Sarhoş olarak evin eşyalarını kırmak

Eşin anne ve babasına karşı yardım görevini yerine getirmemesi

Uzun bir süre cinsel ilişki kurulamaması

Eşin tedavisini yaptırmama

Sürekli kavga etmek

İmkan olduğu halde bağımsız ev temin etmemek

Eşini çalıştığı yurtdışına götürmemek

Cumhuriyete karşı faaliyette bulunmak

Kayınpeder veya kayınvalidenin eşine kötü davranmasına engel olmamak

Borcunu ödememeyi alışkanlık haline getirmek.

İntihara kalkışmak

Eş ile yatmama boşanma nedenidir.

Kadının mesleğini icra etmesine mani olmak boşanma nedenidir.

Eşinin rızasıl olmadan falcılık yapmak

Kadının evlilik öncesi cinsel ilişkiye girdiğini söylemesi boşanma nedenidir.

Sürekli içki içmek boşanma nedenidir.

Eşinin rızası dışında tarikat toplantılarına katılmak boşanma nedenidir.

Aşırı şekilde borçlanarak bir çok icra takibine sebep olmak

Güven sarsıcı davranışlara girme ,evine bakmama , eşine ilgisiz kalma , eşini itip kakma , temelden sarsılmadır.

Eşin ve çocukların infak ve iaşesini sağlamamak

Eşin kullanılacak eşya niteliğini kaybetmiş şeyleri toplaması psikolojik rahatsızlıktan ileri geliyorsa boşanma sebebidir.

Hiç kimse kendi eylemine ve tamamen kendi kusuruna dayanarak bir hak iddia elde edemez.

Evi kendisine bağışlaması için baskı yapmak boşanma nedenidir.

Davadan feragat eden önceki olayları hoşgörü ile karşılamış demektir.

Evlilik birliğinin taraflara yüklediği görevleri yerine getirmeme boşanma nedenidir.

Aşırı derecede kıskançlık boşanma nedenidir.

Eşini başkaları ile ilişki kurduğu yolundaki suçlamak boşanma nedenidir.

Eşinin erkekliğinin olmadığını söyleyerek başkaları yanında küçük düşürmek boşanma sebebidir.

Eşini ameliyat olmuş annesine ziyarete göndermemek boşanma sebebidir.

Tehdit boşanma sebebidir.

Eşini sosyal ortamlardan soyutlama boşanma nedenidir.

Eşini daha önceki evlilğinden olan ergn çocukları ile birlikte oturmaya zorlamak

Eşinin önceki evliliğinden olan çocuklarını istememek ve onlara kötü davranmak

Evi terk edip eşini arayıp sormamak

Evli olan kişinin önceki nişanlısı ile görüşmeye devam etmesi

Üvey çocuklara kötü davranılması

Hasta olan eşine bakmayacağını beyan etmek

Boşanma davası kesinleşmeden ölürse dava konusuz kalır. Ölümle evlilik birliği kendiliğinden sona erer.

Kas hastalığı boşanma sebebi değildir.

Çalışmayan ve evlilik birliği içinde görevlerini yerine getirmeyen koca kusurludur.

Kocasının tayin edildiği yere gitmeyeceğini beyan eden ve fiili beraberliğe yanaşmayan eşin davranışı boşanma sebebidir.

Eşlerden biri hakaret etmiş diğeri ise evden kovmuşsa eşit kusur vardır.

Ağız ve vücut kokusunun tedavisinden kaçınmak veya tedavi edilemiyorsa boşanma sebebidir.

At yarışı oynamak ve ailenin ekonomik durumunu tehlikeye düşürmek boşanama sebebidir.

Davalı koca , davalı kadına istemiyorum defol git dediğine göre kusurludur.

Seni boşadım, boşsun diyerek , davacıyı evden kovan koca kusurludur.

Eşine kişiliksiz kişiliği gelişmemiş , “seni ailenin yanına göndereceğim adam edeceğim demesi

Karşılıklı müessir fiil ,evlilik birliğinin temelden sarsılmasına nedendir.

Boşanmaya esas olan olaylardan sonra evi terk eden eşi eve davet olayları hoşgörü ile karşılamaktır.

Boşanmaya neden olan olaylarda eşinin çalışmasına izin vermeyen koca tam kusurludur.

Eşine vurarak ,ağır hakaretlerle sen adam mısın demek

Kocanın birlik görevlerini yerine getirmemesi , ve eşine hakaret etmesi

Eşini sadakatsizle suçlayıp bu konunun ispat edilememiş olması boşanma sebebidir.

Davalını herhangi bir kusuru ispatlanamamamıştır.Davacı ise daha fazla kusurlu olduğuna göre davanın reddi gerekir.

Tarafların boşanma konusundaki ikrarı hakimi bağlamaz.

Tam kusurlu olan davacının boşanma talebi, davalıya atfı kabil hiçbir kusur yoksa reddedilmelidir.

Eşlerden birinin sara hastası olması tek başına boşanma sebebi değildir.

Yaptıkları anlaşma hakim tarafından uygun bulunmadıkça geçerli olmaz.

Düğünde takılan takılar kadına takılmış sayılır. Evlilik içinde harcanmışsa koca ödemelidir.

Boşanmaya yol açan olaylarda taraflar eşit kusurlu ise açılan davanın kabulü gerekir.

Açılan dava kanıtlanamadığı takdirde davanın reddi gerekir.

Çeşitli tarihlerde eşe sevgi dolu sözcüklerden oluşan mesajlar evliliğin temelden sarsılmadığını gösterir.

Evlilik birliğinin kurulmasından önceki döneme ait olaylar hükme esas alınamaz.

Kısır olmak tek başına boşanma nedeni değildir.

Tanıkların davacıdan aktardıkları , veya üçüncü kişilerden aktarılan olaylar hükme esas alınamaz.

Fiili ayrılık süresi ne kadar uzun sürerse sürsün tek başına boşanma sebebi değildir.

Yemekte bir kadınla çekilmiş resimler tek başına boşanma nedeni olmaz

Onay verilen konu daha sonra boşanma nedeni olamaz.

Sedef hastalığı boşanma nedeni değildir.

Kadının hastalığı sebebiyle ev işlerini yapamaması boşanma nedeni değildir.

Kleptomani hastalığı boşanma nedeni değildir.

Tahrik sonucu tokatlama boşanma sebebi değildir.

Davanın devamı sırasında kurulan cinsel ilişki affetme niteliğindedir.

Kadının çalışmak istemesi boşanma nedeni değildir.

Yaş farkı tek başına boşanma nedeni değildir.

Dava gerçekleştikten sonra gerçekleşen olaylar boşanma nedeni değildir.

Küfür olarak söylenen sözlerin tespit edilememesi halinde boşanma nedeni olamaz.

Fiili ayrılık boşanma sebebidir.

Bir süre ayrı yaşamak boşanma sebebi değildir

Bir defa hakaret boşanma sebebi olamaz

Her insan farklı kültürlerde yetişir.İçinde bulunduğu toplumun özellikleri kişinin mizacını, hayata bakış açısını, olaylar karşısında verdiği tepkileri yönlendirir ve üzerinde etkili olur.Kültürün insan mizacı üzerinde etkisi bu kadar fazlayken, iki insanın hayatlarını birleştirmeleri;evlenmeleri ve evlenmeleri sonucu kurdukları aile düzeni de kültürden bağımsız düşünülemez.Evlilik nasıl ki bu kadar kültürle ilgiliyse boşanma da kültürle yakından  ilgilidir.

Eşlerden birinin her gün başka şehirde olan görevine gidip gelmesi boşanma sebebi olamaz

Karşı taraf affetmiş ise artık eski olaylar boşanma nedeni olamaz.

Sadece söylenti boşanma nedeni olamaz.

Boy abdesti almama boşanma nedeni olamaz

Eşler arasında kan uyuşmazlığı boşanma nedeni olamaz

Çocukların olmaması boşanma nedeni olamaz

Kadının babasından emekli maaşı alabilmek için boşanma isteği boşanma nedeni olamaz.