Etiket: boşanma avukatı ankara

Mal Paylaşımı

Soru; Herkese Merhaba, ailevi olarak hayat arkadaşımla bir takım sorunlarımız vardı, bu sorunları eşim fazla takmış olacak ki bir sabah kalktığımda bütün eşyalarını toplamış ve …

Boşanacak Kadın

Soru; Merhaba, 3 kız kardeşiz ve bir takım ailevi sorunlarımız var. Babam çok sorumsuz olduğundan dolayı zamanında sosyal güvencesi olan bir işte çalışmadı, genelde biz …

Boşanma Davası Avukatı

T.C. YARGITAY 2. Hukuk Dairesi E:2006/18894 K:2007/7597 T:08.05.2007 BOŞANMA Özet Davacı-davalı kocanın davası ret edilmiş, davalı-davacı kadının bağımsız boşanma davası ise kabul edilmiştir.Kadın yararına iki …

Boşanma Davası Katılma Alacağı

T.C. YARGITAY 2. Hukuk Dairesi E:2006/9383 K:2007/1228 T:05.02.2007 EDİNİLMİŞ MALLARA ORTAKLIK MAL REJİMİNİN SONA ERMESİ ZAMANAŞIMI “ÖZET” KATILMA ALACAĞININ ZAMANAŞIMI KONUSUNDA 4721 SAYILI YASA’DA BİR …

Boşanma Davası Velayet

T.C. YARGITAY 2. Hukuk Dairesi E:2006/13284 K:2007/1112 T:05.02.2007 BOŞANMA 4721 s. Yasa m. 166/3 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun …