Etiket: ankarada boşanma avukatı

Boşanma Davası Avukatı

T.C. YARGITAY 2. Hukuk Dairesi E:2006/18894 K:2007/7597 T:08.05.2007 BOŞANMA Özet Davacı-davalı kocanın davası ret edilmiş, davalı-davacı kadının bağımsız boşanma davası ise kabul edilmiştir.Kadın yararına iki …

Boşanma Davası Katılma Alacağı

T.C. YARGITAY 2. Hukuk Dairesi E:2006/9383 K:2007/1228 T:05.02.2007 EDİNİLMİŞ MALLARA ORTAKLIK MAL REJİMİNİN SONA ERMESİ ZAMANAŞIMI “ÖZET” KATILMA ALACAĞININ ZAMANAŞIMI KONUSUNDA 4721 SAYILI YASA’DA BİR …

Boşanma Davası Velayet

T.C. YARGITAY 2. Hukuk Dairesi E:2006/13284 K:2007/1112 T:05.02.2007 BOŞANMA 4721 s. Yasa m. 166/3 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun …

Boşanma Davası Malların Durumu

T.C. YARGITAY 2. Hukuk Dairesi E:2006/12012 K:2006/18557 T:28.12.2006 BOŞANMA 4721 s. Yasa m. 166/3,184 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun …