Etiket: boşanma avukat ankara

Boşanma Kişisel Malların Durumu

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu E:2006/13-742 K:2006/743 T:22.11.2006 Taraflar arasındaki “eşya iadesi-alacak” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara 26.Asliye Hukuk Mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair …

Boşanma Kararının Kesinleşmesi

T.C. YARGITAY 12. Hukuk Dairesi E:2005/23286 K:2006/699 T:27.01.2006 4721 s. Yasa m. 166,174 Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borclu …

Boşanma Nafaka İcra

T.C. YARGITAY 12. Hukuk Dairesi E:2005/22907 K:2005/26579 T:30.12.2005 2004 s. Yasa m. 32,33 Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı …

Boşanmada Tarafların Kusurları

T.C. YARGITAY 2. Hukuk Dairesi E:2005/328 K:2005/2478 T:21.02.2005 4721 s. Yasa m. 174/1,174/2 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih …

Boşanma ve Tazminat

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu E:2005/2-72 K:2005/74 T:16.02.2005 Taraflar arasındaki “boşanma, nafaka ve maddi-manevi tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Mersin 1.Asliye Hukuk Mahkemesince davanın …