Etiket: boşanma ankara avukat

Boşanma Kişisel Malların Durumu

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu E:2006/13-742 K:2006/743 T:22.11.2006 Taraflar arasındaki “eşya iadesi-alacak” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara 26.Asliye Hukuk Mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair …

Boşanma Davası Evin Satılması

T.C. YARGITAY 1. Hukuk Dairesi E:2006/8764 K:2006/10972 T:09.11.2006 AİLE KONUTU MUVAZAALI TEMLİK İDDİASI KARŞISINDA İZLENECEK YÖNTEM Taşvnmaz malikinin açmış olduğu elatmanın önlenmesi davasında, taşınmazda oturan …

Boşanma Kararının Kesinleşmesi

T.C. YARGITAY 12. Hukuk Dairesi E:2005/23286 K:2006/699 T:27.01.2006 4721 s. Yasa m. 166,174 Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borclu …

Boşanma Davası ve Nafaka

T.C. YARGITAY 2. Hukuk Dairesi E:2005/526 K:2005/2645 T:23.02.2005 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm boşanma ve …