Etiket: avukat ankara boşanma

Boşanma Davası Manevi Tazminat

T.C. YARGITAY 1. Hukuk Dairesi E:2005/13101 K:2006/680 T:06.02.2006 4721 s. Yasa m. 2,988,989,1023 Taraflar arasında görülen davada; Davacı vasisi, babasından davacının hukuki ehliyeti olmadığını, annesini …

Boşanma Kararının Kesinleşmesi

T.C. YARGITAY 12. Hukuk Dairesi E:2005/23286 K:2006/699 T:27.01.2006 4721 s. Yasa m. 166,174 Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borclu …

Boşanma Davası ve Nafaka

T.C. YARGITAY 2. Hukuk Dairesi E:2005/526 K:2005/2645 T:23.02.2005 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm boşanma ve …