Etiket: avukat ankara

Boşanmada Çocuğun Velayeti

T.C. YARGITAY 12. Hukuk Dairesi E:2006/23332 K:2007/764 T:23.01.2007 VELAYETİN ANNEYE BIRAKILMASI İLAMIN İNFAZI ÇOCUK TESLİMİ 4721 s. yasa m. 183 DAVA : Yukarıda tarih ve …

Boşanma Aile Konutu Şerhi

T.C. YARGITAY 2. Hukuk Dairesi E:2005/16473 K:2006/799 T:02.02.2006 AİLE KONUTUNUN BELİRLENMESİ 4721 s. MK m. 186, 188, 189, 194, 195 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi …

Boşanma Davası Red Sebepleri

T.C. YARGITAY 13. Hukuk Dairesi E:2005/13817 K:2006/644 T:25.01.2006 4721 s. Yasa m. 227 Taraflar arasındaki alacak, tescil davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı …