Etiket: ankara boşanma avukat

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

T.C. YARGITAY 2. Hukuk Dairesi E:2006/12009 K:2006/18554 T:28.12.2006 BOŞANMA 4721 s. Yasa m. 166/3,184 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun …

Boşanma Davası Evin Satılması

T.C. YARGITAY 1. Hukuk Dairesi E:2006/8764 K:2006/10972 T:09.11.2006 AİLE KONUTU MUVAZAALI TEMLİK İDDİASI KARŞISINDA İZLENECEK YÖNTEM Taşvnmaz malikinin açmış olduğu elatmanın önlenmesi davasında, taşınmazda oturan …

Boşanma Davası Manevi Tazminat

T.C. YARGITAY 1. Hukuk Dairesi E:2005/13101 K:2006/680 T:06.02.2006 4721 s. Yasa m. 2,988,989,1023 Taraflar arasında görülen davada; Davacı vasisi, babasından davacının hukuki ehliyeti olmadığını, annesini …