Etiket: ankara avukat boşanma

Boşanmada Çocuğun Velayeti

T.C. YARGITAY 12. Hukuk Dairesi E:2006/23332 K:2007/764 T:23.01.2007 VELAYETİN ANNEYE BIRAKILMASI İLAMIN İNFAZI ÇOCUK TESLİMİ 4721 s. yasa m. 183 DAVA : Yukarıda tarih ve …

Boşanma Davası Evin Satılması

T.C. YARGITAY 1. Hukuk Dairesi E:2006/8764 K:2006/10972 T:09.11.2006 AİLE KONUTU MUVAZAALI TEMLİK İDDİASI KARŞISINDA İZLENECEK YÖNTEM Taşvnmaz malikinin açmış olduğu elatmanın önlenmesi davasında, taşınmazda oturan …

Boşanma Davası Manevi Tazminat

T.C. YARGITAY 1. Hukuk Dairesi E:2005/13101 K:2006/680 T:06.02.2006 4721 s. Yasa m. 2,988,989,1023 Taraflar arasında görülen davada; Davacı vasisi, babasından davacının hukuki ehliyeti olmadığını, annesini …

Boşanma Kararının Kesinleşmesi

T.C. YARGITAY 12. Hukuk Dairesi E:2005/23286 K:2006/699 T:27.01.2006 4721 s. Yasa m. 166,174 Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borclu …