Boşanma Manevi Tazminat

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu E:2006/2-521 K:2006/517 T:12.07.2006 4721 s. Yasa m. 174 Taraflar arasındaki “boşanma” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Kartal 3. Asliye Mahkemesi’nce …

Boşanma Tazminat Nafaka

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu E:2006/2-488 K:2006/480 T:28.06.2006 4721 s. Yasa m. 166 Taraflar arasındaki “boşanma, tazminat, nafaka” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Şanlıurfa Aile …

Boşanma Davasında Eşlerin Kusuru

T.C. YARGITAY 2. Hukuk Dairesi E:2006/1831 K:2006/8559 T:31.05.2006 4721 s. Yasa m. 166 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih …

Boşanma Yargıtay Kararları

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu E:2006/2-521 K:2006/517 T:12.07.2006 4721 s. Yasa m. 174 Taraflar arasındaki “boşanma” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Kartal 3. Asliye Mahkemesi’nce …

Boşanma Davası Nafaka

T.C. YARGITAY 2. Hukuk Dairesi E:2005/18332 K:2006/2485 T:28.02.2006 MAL REJİMİNİN TASFİYESİ 4721 s. MK m. 212, 214 492 s. Harçlar K. m. 30, 32 Taraflar …