Boşanma Davasında Yetkili Mahkeme

T.C. YARGITAY 2. Hukuk Dairesi E:2006/7743 K:2006/14690 T:01.11.2006 BOŞANMA DAVASINDA YETKİLİ MAHKEME YERLEŞİM YERİNİN BELİRLENMESİ Özet: Boşanma davası eşlerden birinin yerleşim yerimle veya son defa …

Anlaşmalı Boşanma

T.C. YARGITAY 2. Hukuk Dairesi E:2006/6904 K:2006/14059 T:16.10.2006 BOŞANMA 4721 s. Yasa m. 166/3 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun …

Boşanma Davası 3 Yıllık Süre

T.C. YARGITAY 2. Hukuk Dairesi E:2006/6902 K:2006/14058 T:16.10.2006 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine …

Boşanma Hakaret Darp Tehdit

T.C. YARGITAY 2. Hukuk Dairesi E:2006/3523 K:2006/13580 T:10.10.2006 4721 s. Yasa m. 166 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih …