Boşanma Davası ve Tanık

T.C. YARGITAY 2. Hukuk Dairesi E:2006/12010 K:2006/18555 T:28.12.2006 BOŞANMA 4721 s. Yasa m. 166/3,184 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun …

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

T.C. YARGITAY 2. Hukuk Dairesi E:2006/12009 K:2006/18554 T:28.12.2006 BOŞANMA 4721 s. Yasa m. 166/3,184 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun …