Boşanmada Çocuğun Velayeti

T.C. YARGITAY 12. Hukuk Dairesi E:2006/23332 K:2007/764 T:23.01.2007 VELAYETİN ANNEYE BIRAKILMASI İLAMIN İNFAZI ÇOCUK TESLİMİ 4721 s. yasa m. 183 DAVA : Yukarıda tarih ve …

Boşanma Davası Malların Durumu

T.C. YARGITAY 2. Hukuk Dairesi E:2006/12012 K:2006/18557 T:28.12.2006 BOŞANMA 4721 s. Yasa m. 166/3,184 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun …

Boşanma Davası ve Tanık

T.C. YARGITAY 2. Hukuk Dairesi E:2006/12010 K:2006/18555 T:28.12.2006 BOŞANMA 4721 s. Yasa m. 166/3,184 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun …

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

T.C. YARGITAY 2. Hukuk Dairesi E:2006/12009 K:2006/18554 T:28.12.2006 BOŞANMA 4721 s. Yasa m. 166/3,184 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun …