Boşanma Davası

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2011/2-403 K. 2011/509 T. 13.7.2011 • DAVACI KADININ BOŞANMA DAVASI SIRASINDA BAŞKA BİR ERKEKLE İLİŞKİ YAŞAMAYA BAŞLAMASI ( Evlilik …

Çekişmeli Boşanma Davası

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2010/9457 K. 2010/13239 T. 1.7.2010 • BOŞANMA ( Temyiz İncelemesinden Önce Yargıtay'a Hitaben Gönderilen Dilekçeden Tarafların Boşanma ve Mali …

Boşanma Sebepleri

Her insan farklı kültürlerde yetişir.İçinde bulunduğu toplumun özellikleri kişinin mizacını, hayata bakış açısını, olaylar karşısında verdiği tepkileri yönlendirir ve üzerinde etkili olur.Kültürün insan mizacı üzerinde …