Boşanma Yoksulluk Nafakası

T.C. YARGITAY 2. Hukuk Dairesi E:2005/607 K:2005/1601 T:08.02.2005 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm nafaka, tazminat …

Boşanma İlamı

T.C. YARGITAY 17. Hukuk Dairesi E:2004/13432 K:2005/805 T:07.02.2005 2004 s. Yasa m. 344 Nafaka borcunu ödememekten sanık Yaşar’ın yapılan yargılaması sonunda; İİK.nun 344 maddesi uyarınca …

Boşanma Davası Avukatı

T.C. YARGITAY 13. Hukuk Dairesi E:2004/10364 K:2005/1706 T:07.02.2005 Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik …

Boşanma Avukatı

T.C. YARGITAY 3. Hukuk Dairesi E:2005/110 K:2005/734 T:03.02.2005 1086 s. Yasa m. 417/1,423/2,438 Taraflar arasında görülen nafaka davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm …

Boşanma Davası

T.C. YARGITAY 2. Hukuk Dairesi E:2005/84 K:2005/1134 T:01.02.2005 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm velayet ve …