Boşanma ve Yoksulluk Nafakası Davası

T.C. YARGITAY 2. Hukuk Dairesi E:2005/495 K:2005/1721 T:10.02.2005 Yukarıda tarihi, numarası, konusu ve tarafları gösterilen hükmün; Dairenin 4.11.2004 gün ve 11640-13067 sayılı ilamiyle onanmasına karar …

Boşanma Ziynet Eşyaları

T.C. YARGITAY 2. Hukuk Dairesi E:2005/1046 K:2005/1833 T:10.02.2005 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm ziynet eşyası, …

Boşanma Maddi Manevi Tazminat

T.C. YARGITAY 2. Hukuk Dairesi E:2004/14918 K:2005/1370 T:10.02.2005 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm maddi-manevi tazminatlar …

Boşanma Mal Kaçırma

T.C. YARGITAY 4. Hukuk Dairesi E:2004/3656 K:2005/979 T:08.02.2005 2004 s. Yasa m. 283/1 Davacı Çiğdem Tanyel vekili Avukat Neva Rişvanoğlu tarafından, davalı İbrahim Koç vd. …

Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma

T.C. YARGITAY 2. Hukuk Dairesi E:2004/16628 K:2005/1555 T:08.02.2005 ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK NEDENİYLE BOŞANMA ÖZET: Daha önce açtığı boşanma davası reddedilen davalının eşini dövdüğü, hakaret ettiği, evi …