Kategori: Boşanma Avukatı

Boşanmada Kadının Hakları

T.C. YARGITAY 2. Hukuk Dairesi E:2006/10273 K:2006/17169 T:07.12.2006 BOŞANMA 4721 s. Yasa m. 174 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda …

Boşanma Davası

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu E:2006/2-777 K:2006/778 T:06.12.2006 BOŞANMA Taraflar arasındaki "boşanma" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara 4.Aile Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 08.03.2005 …