Boşanma Davasının Tenfizi

T.C.
YARGITAY
2. Hukuk Dairesi

E:2006/1566
K:2006/2380
T:27.02.2006

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
Davacı (kadın) Hollanda S.Hertogenbosch Mahkemesinde boşanma davası açmış, boşanmaya karar verilmiş ve karar kesinleşmiştir. Evlilik Bağına ilişkin kararların tanınması hakkındaki sözleşmeye Türkiye Cumhuriyeti ve Hollanda Krallığı katılmıştır. Davalı Hollanda’daki yargılama sırasında Türk Hukukunun uygulanması gerektiği yolunda bir talepte de bulunmamıştır. Bu durumda mahkemece tenfiz kararı verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamıştır.
SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, iş bu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 27.02.2006 (Pzt.)