Yazar: ozgurgunes

Boşanma Davasının Tenfizi

T.C. YARGITAY 2. Hukuk Dairesi E:2006/1566 K:2006/2380 T:27.02.2006 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle …

Boşanma Davası Protokolü

T.C. YARGITAY 15. Hukuk Dairesi E:2005/2375 K:2006/479 T:06.02.2006 Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün duruşmalı olarak temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmiş olmakla duruşma için …

Boşanma Davası Manevi Tazminat

T.C. YARGITAY 1. Hukuk Dairesi E:2005/13101 K:2006/680 T:06.02.2006 4721 s. Yasa m. 2,988,989,1023 Taraflar arasında görülen davada; Davacı vasisi, babasından davacının hukuki ehliyeti olmadığını, annesini …

Boşanma Davasında Kusurlu Eş

T.C. YARGITAY 2. Hukuk Dairesi E:2005/16055 K:2006/755 T:02.02.2006 4721 s. Yasa m. 166/2 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih …

Boşanma Aile Konutu Şerhi

T.C. YARGITAY 2. Hukuk Dairesi E:2005/16473 K:2006/799 T:02.02.2006 AİLE KONUTUNUN BELİRLENMESİ 4721 s. MK m. 186, 188, 189, 194, 195 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi …