Yazar: ozgurgunes

Boşanma Kişisel Malların Durumu

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu E:2006/13-742 K:2006/743 T:22.11.2006 Taraflar arasındaki “eşya iadesi-alacak” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara 26.Asliye Hukuk Mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair …

Boşanma Davası Evin Satılması

T.C. YARGITAY 1. Hukuk Dairesi E:2006/8764 K:2006/10972 T:09.11.2006 AİLE KONUTU MUVAZAALI TEMLİK İDDİASI KARŞISINDA İZLENECEK YÖNTEM Taşvnmaz malikinin açmış olduğu elatmanın önlenmesi davasında, taşınmazda oturan …